Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Beques de formació a l'Ajuntament de Santa Margalida per a persones amb discapacitat
L’ Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el 30 d’abril de 2019 ha aprovat, per unanimitat, les bases reguladores de beques de formació a l’Ajuntament de Santa Margalida per a persones amb discapacitat

En data 7 de maig de 2019 s’ha publicat al BOIB núm. 62 les Bases Reguladores de les Beques de formació
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit