Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Permís Municipal Auto Taxi Convocatòria 2019
En data 3 d’abril de 2019, el Batle, mitjançant Decret ha aprovat la convocatòria i les bases per a obtenir el permís municipal d’auto taxi, que ha estat publicat al BOIB número 47 d’ 11 d’abril de 2019, el que es fa públic als efectes oportuns i a efectes d’inici del termini per formular la sol·licitud per prendre part en les proves que es realitzaran, d’acord amb el model de sol·licitud aprovat.
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit