Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Nou tràmit telemàtic de Sol·licitud d'Obres en Règim de Comunicació Prèvia
L’Ajuntament de Santa Margalida posa a disposició dels ciutadans un nou tràmit telemàtic de Sol•licitud d’Obres en Règim de Comunicació Prèvia que s’afegeix als altres tràmits ja disponibles (sol•licitud general, sol•licitud d’informació urbanística, certificat d’empadronament i certificat de viatge) a la seu electrònica.

Aquest Ajuntament es converteix així en un dels primers municipis de les Illes Balears en disposar d’aquest tràmit telemàtic. Això suposa que qualsevol ciutadà pugui tramitar aquesta sol•licitud 24h/365d, sense haver-se de desplaçar a l’Ajuntament, i sense cap cost addicional.

Aquest tràmit s’ajusta a la sol•licitud de realització d’obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva o obres d’edificació que no necessiten projecte, d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

Aquest nou tràmit, juntament amb el de Sol•licitud d’Informació Urbanística, suposa un avanç important pel departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, i una adaptació a les eines de gestió electrònica dels procediments administratius, d’acord amb l’establert a la Llei 39/2015.

El desenvolupament d’aquest tràmit ha estat realitzat pel Departament d’Informàtica de l’Ajuntament gràcies a les eines de software lliure cedides pel Govern de les Illes Balears, a través del Pla ANIBAL (Pla d’actuació per a la implantació de l’Administració Electrònica a les Illes Balears d’acord amb la Llei 11/2007).

Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit