Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • June/21/2019
  EDICTE De conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,...
 • June/12/2019
  EDICTE En conformitat amb allò que estableix l’article 229 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,...
 • June/7/2019
  EDICTE De conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat...
 • June/7/2019
  EDICTE De conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat...
 • May/10/2019
  L’ Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el 30 d’abril de 2019 ha aprovat, per unanimitat, les bases reguladores de beques de formació...
PROGRAMS AND POSTERS
 • Teatre: La classe
 • Sol·licitud Certificat Municipal Estàncies Turístiques
 • Registro Electrónico
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit